06 41638814 also in English info@eftamsterdam.nl
Try not to become a man of success,
but rather try to become a man of value.
Albert Einstein
Het belangrijkst in het leven is weten wat jouw eigen (voor)waarden zijn. Wat zijn voor jou de belangrijkste waarden? Als jij volgens jouw eigen voorwaarden kan leven kan je met vreugde jouw mooiste bijdrage geven aan de wereld.

Kies jouw drie waarden, die voor jou nu het belangrijkste zijn. Deze drie waarden gebruik je als innerlijke kompas bij de keuzes die je maakt.

1.  Welke waarden vind ik belangrijk? Omcirkel alle waarden die jou het meest aanspreken. Vul de lijst eventueel aan met jouw waarden die er niet opstaan.

2. Kies uit deze selectie de zes meest belangrijkste waarden voor jou.

3. Bepaal jouw top drie.
afstandelijkheid
ambitieus
assertiviteit
avontuur
begripsvol
behulpzaamheid
bescheidenheid
betrokkenheid
betrouwbaarheid
boeiend
collegialiteit
controle
coöperatief
creatief
creativiteit
deskundigheid
discipline
doorzettingsvermogen
duidelijkheid
educatie
eer
eerlijkheid
efficientie
enthousiasme
erkenning
flexibiliteit
gehoorzaamheid
gelijke kansen
gelijkgezindheid
geluk
gemeenschapszin
gezaghebbend
humor
Idealistisch
initiatief
integriteit
inzicht
kracht
liefde
loyaliteit
macht
milieubewustzijn
moed
nieuwsgierigheid
ondersteuning
onpartijdigheid
openheid
orde
ordentelijk
originaliteit
plezier
praktijkgerichtheid
realisme
rechtschapenheid
rechtvaardigheid
redelijkheid
relaties
respect
resultaatgerichtheid
samenwerking
service
slimheid
spanning
spiritualiteit
succes
teamgeest
tevredenheid
tolerantie
perfectie
verantwoordelijkheid
vernieuwing
vertrouwen
vlijt
vrede
vriendschap
vrijheid
waarheid
welvaart
werklust
wijsheid
winstgevendheid
zekerheid
zelfbeheersing
zelfcontrole
zelfstandigheid
zinnigheid
zorgvuldigheid
zorgzaamheid