06 41638814 also in English info@eftamsterdam.nl

De zin van rouwverwerking

In het leven moeten we inderdaad alles zelf doen, maar dat wil niet zeggen dat steun en hulp niet heel welkom is. Deze kan ook van vrienden of van familie komen. Soms ontbreekt het er hier nog wel eens aan, of de rouwende wil zelf anderen niet met zijn/haar verdriet belasten. En dan is het wel erg fijn dat er rouwbegeleiders zijn. Meestal hebben zij zelf ook een rouwproces meegemaakt en weten waar je dan over praat. Als je als rouwbegeleider goed luistert hoor je waar de pijnpunten van de rouwende zitten.

Soms kan je deze pijnlijke herinneringen ook met praktische informatie verzachten. Dit was bijvoorbeeld het geval bij een vrouw die het moeilijk had met het gedrag van haar man tijdens zijn ziektebed. Ze kon het niet verkroppen dat haar man zo naar tegen haar deed. Haar omgeving zei dat hij dat juist deed omdat hij van haar hield, maar dat kon er bij haar niet in, ze kon daar helemaal niets mee. Ik heb toen een gesprek met de huisarts geregeld die de medische kant van de werking van de tumor in de hersenen nog eens kon toelichten. Dit gesprek heeft deze vrouw als zeer goed ervaren, “als één krop lichter” waardoor zij dit gedrag niet meer persoonlijk opvatte. Je kan je voorstellen hoeveel zoiets uitmaakt in het rouwproces.

Ook uitleg over wat je kan verwachten in het rouwproces en dat jouw manier van rouwen heel normaal is geeft vaak enorm veel lucht.

Door goed te luisteren, te reflecteren en parafraseren (het counsellen dus) help je hen om het in een ander perspectief te kunnen gaan zien. Zo had ik eens een cliënt die zich schuldig voelde, hij bleef zichzelf maar afvragen of hij wel genoeg voor zijn (overleden) broer had gedaan. Door de gesprekken kon hij zijn schuldgevoel loslaten en de situatie accepteren zoals die was.

Zo haalt de rouwbegeleider de ‘scherpe kantjes’ van het verdriet weg. Het verdriet zelf kan je niet wegnemen,  daar moet je alleen doorheen, maar het is niet nodig dat we met verkeerde denkbeelden blijven zitten, zodat het rouwen ons onnodig pijn doet. Rouwbegeleiding heeft dus wel zeker zin!

 

Artikel geplaatst in Counselling Magazine