06 41638814 also in English info@eftamsterdam.nl

Hoe vergroot je de “window of tolerance” bij kinderen?

Deze animatie van Augeo Foundation geeft uitleg over de impact van stress op het kinderbrein. En hoe je kinderen kunt helpen met deze stress om te gaan. Maar dit werkt natuurlijk ook voor volwassenen.

Mijn aanvulling: PSYCHO EDUCATIE!! En hiermee bedoel ik dat angst ook veroorzaakt wordt door verkeerde of halve informatie. Leg kinderen dingen uit, kort en bondig, niet teveel, maar wel wat nodig is.