06 41638814 also in English info@eftamsterdam.nl
Bij coaching is je hulpvraag gericht op een concrete stap die je in de toekomst wilt behalen. Je werkt ergens gericht naartoe. Het eindresultaat is meetbaar.

Counselling is meer een korte therapie, we staan ook stil bij wat de gebeurtenis voor jou betekent heeft kwa gedachten, gevoel, gedrag en gevolg . (de 5 G’s) Er wordt wat dieper gekeken en je krijgt inzicht hoe gedragspatronen ontstaan zijn en hoe je deze kunt veranderen. Ook bij councelling gaan we een doel opstellen.

Je kan kort door de bocht zeggen dat coaching het proces is van A naar Z, coaching staat ook niet echt lang stil bij emoties. In Engeland noemen ze een treinwagon en bus ook een coach. Je stapt erin en je hebt een duidelijk doel waar je naar toe wilt gaan.

Bij counselling ‘stop’ je waar je mee bezig bent en sta je stil bij de dieperliggende patronen en emoties. Het is tijd om wat er op je bordje is gekomen te verwerken en te verteren. Je krijgt dieper inzicht in de situatie en in jezelf. Je stopt niet echt, het voelen , ervaren en verwerken is een actieve stap en hoort bij de volgende stap in jouw proces.

In het kort komt het hier op neer, bij coaching gaat het over het proces en bij counselling over processing tijdens het proces.